https://www.amshuizen.com/particulier/referenties/aankoop-herontwikkeling-gemeentewerf-hilversum-i-o-v-spil
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Aankoop & herontwikkeling Gemeentewerf Hilversum i.o.v. Spilgames

Spil Games Campus

De visie van Peter Driessen was het behoud van de industriële panden op de gemeentewerf, om deze te transformeren tot de Spil Games Campus. Een Campus met meerdere functies voor de bedrijfsvoering en de ontspanning van de organisatie Spilgames. Het doel was om de werf zonder enig voorbehoud aan te kopen en gefaseerd in de tijd te transformeren tot een complete campus.

Masterplan te ontwikkelen

In het najaar 2011 heeft de algemeen Directeur van Spilgames Dhr. Peter Driessen hiertoe AMS benaderd. Directeur Antoine van der Laan van AMS Advies & Ontwikkeling is gevraagd om op titel van Spilgames een masterplan te ontwikkelen voor de gemeente werf in Hilversum ten einde deze locatie te verwerven.

Kantoor en vergaderruimten

De opzet van het masterplan bestaat uit de combinatie van kantoren voor Spilgames en ruimten voor creatieve- of  satelliet bedrijven aan de randen van de locatie. Voorbeelden van deze aanverwante bedrijven zijn bijvoorbeeld kunstenaars, architecten en toeleveranciers van Spilgames, etc... Naast de kantoren en de werkplekken was er behoefte aan vergader-ruimten in grote vergaderzalen en kleinere stilte kamers/overleg plekken. Alles bij elkaar ca.13.000 m2 BVO

Horeca en Leisure

Naast de werkplekken en de vergader faciliteiten zijn in een aantal andere panden voorzieningen gepland. Het betreft een bedrijfsrestaurant, horeca plekken en een café.  Het bedrijfsrestaurant is voorzien in het hart van de locatie. Afgezien van ruimte voor eten en drinken is er ook veel oppervlakte (gebouwd en ongebouwd) opgenomen voor Leisure en ontspanning . Te denken aan een voetbalveld op het terrein, een fitnessruimte en een zwembad, Spa functies en kinderopvang. In totaal ca. 700 m2 BVO.

 

Woningen en parkeren

Aangezien de werknemers van Spilgames overal uit de wereld vandaan komen, zijn een aantal woningen voor eigen werknemers op de campus ook gewenst ( ca. 30 app ). Het uiteindelijke doelscenario is gebaseerd op de doorgroei van de organisatie tot 800 medewerkers (in 2020) met alle faciliteiten van dien, zoals bijvoorbeeld  300 parkeerplaatsen.

Groei en Flexibiliteit

Vanwege het beoogde groei scenario is de flexibiliteit in deze huisvestingsopgave van enorm belang. Mede vanwege dit groeiscenario  heeft AMS de ontwikkeling van de campus over een periode van ca. 10 jaar  onderverdeeld naar tijd, programma en transformatie.

Interdisciplinaire samenwerking 

Het masterplan voor de herontwikkeling van de gemeentewerf tot de beoogde Spil games campus is tot stand gekomen door middel van een interdisciplinaire samenwerking  tussen Spilgames, AMS, Karres en Brands, architect Maarten Fritz, bouwkosten deskundige Alpha Plan en sloopkosten- c.q. civieltechnisch deskundige ZVS. Tijdens de presentatie aan het volledig ambtelijk apparaat is door een aantal ambtenaren feedback gegeven, welke is verwerkt waar nodig.

Inmiddels is een deel van de locatie in gebruik voor parkeren, woningbouw en is de transformatie van de eerste loods tot kantoor een feit. 

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact