https://www.amshuizen.com/particulier/soort-bouwprojecten/renovatie-upgrading
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Renovatie / Upgrading

AMS werkt in opdracht van Particulieren en Ondernemers aan renovatieplannen. Meestal gebeurt dit na de aanschaf van het pand.

Renovaties worden uitgevoerd als de technische kwaliteit en het gebruik van het pand niet voldoet aan de wensen en eisen van de eigenaar/opdrachtgever. Om er weer een courant pand van te maken wordt een technisch veranderplan (=renovatieplan ) opgesteld om het pand ingrijpend aan te passen. Met een renovatieplan wordt de levensduur van het pand voor de lange termijn verlengd.

Omdat de renovatie meestal ingrijpend is betreft het relatief hoge investeringen.  Er zijn vele soorten renovatie mogelijk. Hoe hoger de ambities zijn, hoe hoger de renovatiekosten zullen uitpakken.

Op basis van technische opnamen worden de panden indien nodig ingemeten en worden de te nemen maatregelen  geïnventariseerd. Op basis van onze bevindingen en de ambities (programma van eisen) van de opdrachtgever worden de uit te voeren werkzaamheden in bouwtekeningen en in een bestek aangeduid. Om een goed renovatieplan te maken worden meerdere disciplines (architect, bouwkundig tekenaar, constructeur, adviseurs, etc. ) ingeschakeld.

Het is van belang om met de juiste partijen te werken tijdens de voorbereiding en de uitvoering. Om een renovatieproject goed uit te kunnen voeren is het een vereiste om een professional als AMS in te schakelen. Op deze wijze bent u er zeker van dat het proces, de planning, de prijs en de kwaliteit wordt gemonitord.

Na afgifte van de eventueel benodigde vergunning kan het grootonderhoud aanvangen.

AMS is een betrouwbare professional die de renovatie goed kan regelen.Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact