https://www.amshuizen.com/particulier/werkzaamheden/specificatie
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Specificatie werkzaamheden AMS

Rol

AMS werkt in opdracht van Particulieren en Ondernemers

haalbaarheidstudies

Wij verrichten in opdracht van Ondernemers locatieonderzoek en haalbaarheid studies. Hiertoe maken we capaciteit studies, toetsen het bestemmingsplan, doen kadastrale recherche, maken een globale planning en rekenen de gewenste ontwikkelingen financieel door. Op basis van onze bevindingen wordt een rapportage opgesteld. Locaties en/of opstallen worden op basis van ons onderzoek en advies wel of niet aangekocht.  

Projectmanagement Nieuwbouw

Wij ontwikkelen als projectmanager uiteenlopende nieuwbouwprojecten in opdracht van Particulieren en Ondernemers.  AMS werkt gestructureerd per fase ( het betreft de Initiatief fase , de Programma fase, de Contractfase, de Ontwerpfase en de Bouwvoorbereiding fase en de Realisatie fase).                  

Tijdens de planvoorbereiding en de uitvoering zijn wij namens onze opdrachtgever verantwoordelijk voor het proces, de planning, de kosten en kwaliteit binnen de kaders /randvoor-waarden van het project.

De omgevings-vergunning wordt door ons geregeld, In goed overleg worden een aantal aannemers geselecteerd voor een onderhandse aanbesteding. Één van de partijen krijgt de opdracht.

 

 

 

 

 

Projectmanagement Transformaties

In opdracht van ondernemers worden we ingeschakeld om bv een bedrijfsterrein te kopen en te herontwikkelen. Als projectmanager sturen we dit transformatie project aan. Ook kunnen we tijdens de uitvoering het bouwmanagement doen.   

De werkzaamheden komen procesmatig redelijk overeen met  de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Plan inhoudelijk kan het risicovoller zijn omdat er meer onzekerheden bestaan met betrekking tot de opstallen. 

​Projectmanagement Grootonderhoud & Renovatie

In opdracht van Ondernemers maken we voor hun bedrijfspanden renovatieplannen en grootonderhoud plannen  . Het betreft voornamelijk de coördinatie van een technisch inhoudelijke opgave (bouwkundig/constructief / installaties/energetisch) Tevens wordt de aannemer geselecteerd en opgedragen . Tijdens de uitvoering kunnen we het project begeleiden.

Projectmanagement sloopwerken

In opdracht van Particulieren en ondernemers begeleiden we sloopwerkzaamheden. Wij maken sloopplannen. Dit kan een losse opdracht zijn.

Bij renovaties & transformaties is het sloopplan vaak een integraal onderdeel van het gehele bouwplan.Het sloopplan wordt door ons opgesteld en is de basis voor de vergunning c.q. de prijsvorming.We begeleiden ook de uitvoering.

Bouwmanagement tijdens de realisatie

Directievoering & toezicht

In opdracht van Particulieren en Ondernemers treden we op als bouwmanager/directievoerder  en toezichthouder tijdens de uitvoering. Wij begeleiden de uitvoering en bewaken de kwaliteit, tijd en financiën. 

 

Heeft u  een deskundig Manager nodig ? Bel of mail ons voor een afspraak !

 

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact