https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/directie-voor-turnkey-project-duinstrip-in-scheveningen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Projectmanager voor afname Turnkey Project “Duinstrip”  in Scheveningen

Gemeente Den Haag

Het betreft de 1e fase van een ambitieus herstructurerings-project van Vestia in de Gemeente Den Haag voor de ontwikkeling van Scheveningen – Duindorp. Voor de ontwikkeling van de Duinstrip heeft Vestia een ontwikkel-overeenkomst afgesloten met de Gemeente Den Haag en met Bam Vastgoed.

Bam Vastgoed

Voor de koop van de grond en de levering van de huurwoningen heeft Vestia een overeenkomst afgesloten met Bam Vastgoed. Bam Vastgoed heeft de realisatie van de gehele Duinstrip aan Bam Woningbouw opgedragen. Het betreft  de realisatie van een bijzonder verstedelijkt plangebied pal achter de duinen aan de kust in een zeer specifiek woongebied.

Zeewater Warmte Centrale

Voor de nieuw te realiseren woningen in Duindorp heeft Vestia besloten om de woningen aan te sluiten op een zeewater warmte centrale (ZWC). Vestia was ontwikkelaar/aannemer van de ZWC aan de zeehaven en tevens ontwikkelaar/aannemer van de infrastructuur. Daarmee bedoel ik de infrastructuur van de ZWC in het openbare gebied naar en in de woongebouwen.

 

project Duinstrip

Het project werd “de duinstrip” genoemd en bestaat uit 9 hoogbouw complexen met ca. 350 woningen en bijbehorende parkeergarages. Voor deze opgave zijn twee architecten ingeschakeld om de gebouwen te ontwerpen. Het betreft de architecten bureaus Atelier Döll en Bukman Steenhuis Architecten.

Turnkey levering - 50%

Bam Vastgoed had een leveringsplicht om 50% van het programma terug te leveren aan Vestia. Vestia geeft haar eigen ontwikkelaar Ceres Projecten de opdracht om de voortgang, de kwaliteit en de financiën van de sociale huurwoningen en de infrastructuur /Zeewater Warmte centrale te bewaken.

projectmanagement

Namens Ceres Projecten is AMS als projectmanager aangesteld om het bouw- en opleverproces met betrekking op de  huurwoningen en de infrastructuur aan te sturen

 ( bewaking van tijd, geld, en kwaliteit) te samen met een team van opzichters, directievoerders en ontwikkelaars. De opleveringen waren van juni 2007 tot en met 2009.

Duinstrip met 350 woningen aan de kustEerst slopen om daarna te vernieuwenDuindorpersFeest van ontwikkelaar en bouwer BAMVoorzitter Bewonersplatform DuindorpWonen in duindorp vanuit een ander Perspectief !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact