https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/herontwikkeling-woongebouw-de-essen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Herontwikkeling woongebouw De Essen 

In opdracht van Vivium Zorggroep

Doelgroepen en functionaliteit

In het kader van kleinschalig- en begeleid wonen is het gehele pand onderverdeeld in drie woonclusters voor verschillende groepen GGZ Cliënten. De cliënten wonen in een zelfstandig appartement met een eigen entree, eigen postbus, een woon/slaapkamer, een keuken, een eigen sanitaire ruimte met toilet.

Een van de speerpunten was om iedere verdieping een eigen identiteit te geven , waarbij herkenbaarheid, Geborgenheid en functionaliteit sleutelbegrippen zijn. De indeling en de capaciteit van de algemene ruimten in de Essen was gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp,  waarbij bewoners uit het aanleuncomplex en de bewoners gezamenlijk gebruik maakten van de algemenefaciliteiten.

Het aanpalende aanleuncomplex welke in eigendom is van Corporatie Gooi en vechtstreken, staat niet meer in verbinding met de Essen. De Grootkeuken en het restaurant waren meerdere jaren niet meer als zodanig in gebruik.

De gerealiseerde transformatie heeft vooral betrekking op de nieuwe indeling, de - afwerking, de  inrichting en de – installaties. Ondanks de jonge leeftijd was het gebouw woon technisch en installatie technisch verouderd (legionella).  Om het gebouw geschikt te maken voor drie GGZ doelgroepen heeft AMS de werkzaamheden afgestemd met het zorgpersoneel, de facilitaire dienst, de automatisering/de IT afdeling en de uitvoerende marktpartijen.

Tijdens de uitvoering van de verbouwing was een groot deel van het zorgcomplex  bewoond. Dit vraagt op een actuele planning en een goede afstemming met het zorgpersoneel c.q. met de bewoners. 

 

Creatieve verbouwing

Het zorgcomplex De Essen bestaat uit twee vleugels van respectievelijk drie en vijf verdiepingen. Het woongebouw beschikte over 75 appartementen en een groot aantal algemene ruimten. Die hebben een andere functie gekregen en zijn op creatieve wijze verbouwd. Luiting: “De lifthal op de tweede verdieping is bijvoorbeeld nu een eetkamer voor de bewoners van deze verdieping, ouderen met een fysieke beperking.

De nieuwe keuken waar gezamenlijk gekookt wordt ligt er direct naast.” Het overgrote deel van de appartementen (68 units) in De Essen is opnieuw in gebruik genomen, 7 units zijn als kantoor of dagactiviteitenruimte ingericht.

Zelfstandige appartementen (68 st.)

Op de begane grond en de eerste verdieping zijn dertig appartementen voor Begeleid wonen gerealiseerd. Ouderen met somatische klachten verblijven op de tweede en derde verdieping (24-26 appartementen), en op de vierde verdieping wordt de scheiding van wonen en zorg mogelijk gemaakt voor cliënten die enige zorg nodig hebben, maar binnen de nieuwe regelgeving zelfstandig wonen. “Deze veertien appartementen zijn daarvoor volledig geschikt gemaakt, met een nieuwe eigen keuken”, zegt Brons, die de genoemde verhuurmaatregel niet slechts als een bezuiniging beschouwt.
“Bewoners kunnen nu een levensloopbaan opbouwen in dit gebouw, en dat is vooral voor jongeren een positieve prikkel.”

Iedere bewoner kreeg tevens een eigen postbus bij de entree en iedere verdieping een frisse eigen kleur en materialisatie. “Het idee van instellingszorg leeft hier niet meer." Sinds september 2013 worden cliënten in de zzp-categorieën  3 t/m 6 gehuisvest in het complex. In een later stadium worden het restaurant en de grootkeuken heringericht.

Algemene ruimte is woonkamer gewordenMaatwerk groepskeukens met semi professionele apparatuur.

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact