https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/multi-functionele-accommodatie-in-utrecht-overvecht
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Multi Functionele Accommodatie in Utrecht Overvecht

Nieuwe MFA in Spoorzone 

Mitros projectontwikkeling heeft AMS op interim basis ingeschakeld voor een korte periode in 2009 – 2010. In de Spoorzone van Utrecht Overvecht stonden drie scholen op de nominatielijst om te slopen. Op basis van een reeds opgestelde gebiedsinventarisatie, zijn onder de coaching van AMS een aantal stedenbouwkundige modellen uitgewerkt door KCAP voor een multi functionele accommodatie (MFA).

Programma

AMS heeft een programma van eisen opgesteld voor de MFA. Dit bestond uit een specificatie voor drie scholen, twee gymnastieklokalen, een buurthuis, een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang. Voor de vrijkomende locatie van het buurthuis is ook een plan uitgewerkt  voor één gebouw met een maatschappelijke plint en wonen (met zorg) op de verdiepingen. 

 

Voorkeurmodel

De ontwikkeling van deze MFA verliep gelijktijdig met de herstructurering van de Camera Obscura. Dit betreft een aanpalend deelgebied met een wooncluster en een buurthuis. De Wooncluster bestaat uit allemaal dezelfde vijf hoog portiek etage flats  met in totaal 314 appartementen. De gemeente had de wens om de MFA in het plangebied van de Camera Obscura op te nemen.

Presentatie 

De interim werkzaamheden hebben geresulteerd in één stedenbouwkundig voorkeur scenario met een studie maquette van het nieuwe MFA complex, welke aan de buitenrand aan het spoor is gesitueerd. De plannen zijn aan Mitros, de Gemeente en de school directies gepresenteerd.

Maquette van KCAP van Spoorzone en camera Obscura.  Links onder MFA.Bestaande scholen in het groen van de Spoorzoneparkachtig gebiedSchool wordt gesloopt voor nieuw MFA in de Spoorzone

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact