https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/ontwikkeling-camera-obscura-in-overvecht
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Ontwikkeling van Camera Obscura in Overvecht

Herstructurering oude wijk van Mitros in Utrecht

Verouderd woongebied 

Mitros projectontwikkeling heeft AMS op interim basis ingeschakeld voor een korte periode in 2009 – 2010. In de Spoorzone van Utrecht Overvecht woonwijk  "camera Obscura" op de nominatie om te slopen. Op basis van een reeds opgestelde gebiedsinventarisatie, zijn onder de coaching van AMS een aantal stedenbouwkundige modellen uitgewerkt door KCAP voor de herontwikkeling van dit eentonige woongebied met 314 portiek etage appartementen.

De verschillende plannen zijn door AMS financieel doorgerekend en getoetst op haalbaarheid.

Wonen en parkeren

AMS heeft voor de nieuwe woonwijk een programma van eisen opgesteld. Dit PvE  bestond uit een gedifferentieerd programma voor wonen en parkeren. De huidige norm voor parkeren correspondeert niet het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Het gevraagde ruimtebeslag voor parkeren was een van de belangrijkste aandachtspunten en conflicteerde met de woning portefeuille van Mitros. De doelstelling was om het openbare woongebied te verbeteren, de woningen te vernieuwen en nieuwe doelgroepen te bewerkstelligen. In de oude situatie werd te eenzijdig gewoond door werkeloze allochtonen en – autochtonen.

 

Draagvlakmeting

Het (inspraak)proces voor de herontwikkeling van de Camera Obscura is tussen de gemeente Utrecht en de corporaties vastgelegd. Voorlichting, bewonersparticipatie, draagvlakmetingen, etc. zijn door het woonbedrijf en ontwikkelbedrijf van Mitros georganiseerd. Voor de herstructurering van de Camera Obscura heeft AMS meerdere bewonersavonden en draagvlakmetingen gehouden.

Voorkeurscenario

De interim werkzaamheden hebben geresulteerd in één stedenbouwkundig voorkeur scenario met een studie maquette van het nieuwe MFA complex, welke aan de buitenrand aan het spoor is gesitueerd. De voorgetelde woningtypen zijn ook bouwkundig uitgewerkt.

Op verzoek van het woonbedrijf zijn in verband met draagvlak voor een paar panden behoud en renovatie voorgesteld. Deze panden zijn met Architecten bureau Van Schagen uitgewerkt.

De plannen zijn aan Mitros, de Gemeente en de bewoners van Camera Obscura gepresenteerd.

 

Maquette Camera Obscura, opgesteld door KCAPCentrumgebouw in de Camera Obscuragarageboxen en portieketage appartementenPortiek etage appartementen als een geluidswal gesitueerd aan de SpoorzoneOpenbare ruimte midden in de Camera ObscuraBeperkt%20aantal%20parkeerplaatsen%20in%20de%20Camera%20Obscura

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact