https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/ontwikkeling-van-zeemeeuw-fase-1-het-meeuwenhof-in-duind
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Ontwikkeling van Zeemeeuw fase 1 (=het Meeuwenhof)  in Duindorp te Scheveningen

Vestia

Na het avontuur van de Duinstrip heeft Vestia besloten om de vervolg fase zelf te ontwikkelen. De eigen vastgoed ontwikkelaar Ceres Projecten heeft de interne opdracht gekregen van het Woonbedrijf Scheveningen om de ontwikkeling van het Meeuwenhof te doen.

Vervolgopdracht (3) 

Na teverdenheid over de  interim functie bij Vestia Scheveningen en het Bouwmanagement  van de duinstrip heeft AMS een vervolgopdracht gekregen om Meeuwenhof  te herontwikkelen in de periode 2007-2008. De leegloop van het Meeuwenhof werd afgestemd op de oplevering van de Duinstrip. Een groot aantal bewoners ging in de nieuwe Duinstrip wonen.

Architect

Het Project betreft de herontwikkeling c.q. de sloop nieuwbouw opgave van het oude  Meeuwenhof. Voor de nieuwbouw is Architectenbureau geurst & Schulze opgedragen. Deze hadden al eerder een project in Duindorp gedaan. Vestia Scheveningen had er de voorkeur voor om het Meeuwenhof in de zelfde architectuur te realiseren. 

Zeewering & Gemeente

Om het project te realiseren was frequent afstemming nodig met verschillende disciplines van de gemeente Den Haag en de Kustbeheer Delfland. De parkeergarage van het Meeuwenhof werd namelijk in de secundaire zone van de zeewering gebouwd. De aanleg van de nieuwe wegen diende afgestemd te worden in combinatie met alle nutsbedrijven en de infrastructuur van de zeewater warmte centrale. Ook de kapvergunning van oude Platanen op het Meeuwenhof  plein moest geregeld worden.

 

Bewoners Commissie

De ontwikkeling werd in de ontwerpfase en Bouwvoorbereidingsfase ontwikkeld in bouwteam verband met aannemer Ballast Nedam. De ontwikkeling van het project ging voorspoedig en het was geen probleem om een vergunning voor het project te verkrijgen. Uiteraard werd de Duindorp gedurende de rit continu geïnformeerd via de bewonerscommissievergaderingen. Hier waren de sleutelfiguren uit de wijk en van de gemeente aanwezig.

programma

Het  nieuwbouwproject bestaat uit ca. 66 eengezinswoningen en 82 appartementen , welke in de koop en huur sector worden gerealiseerd. Het programma van dit plan bestaat in totaal uit. 148 woningen en een gebouwde parkeergarage voor 90 parkeerplaatsen.

Huurwoningen

De huurwoningen zijn aanvankelijk bedoeld voor de mensen die nu ook in Duindorp wonen. De appartementen welke zijn ontwikkeld voor een gevarieerde doelgroep van starters, gezinnen en ouderen, variëren van ca. 60m2 GBO tot 120 m2 GBO.

Realisatie

Het project is door Ballast Nedam gerealiseerd in de periode 2009-2010.

Opleverfeest Ballast NnedamBallonnen de lucht inBij start Bouw stijgt vliegt de Zeemeeuw weg.<br />
Deze is gemaakt van ballonnen.Oude bebouwing Meeuwenhof met poorten / overkapte doorgangen.Door de poort kwam je in het binnengebiedHet Meeuwenhof is gesloopt, maar de platanen staan nog op de foto.De Bouw vordert gestaag .Maquette studie bij aanvang van de ontwikkelingverkavelingsplan met appartementen (oranje) aan de Houtrust weg. Eengezinswoningen erachter.Het oude Meeuwenhof uit de lucht gezien met een<br />
een buitenring en een binnenring Luchtfoto nieuwe situatieRuimte en beplanting in het nieuwe hofAutos mogen niet in het hofDe woningen zijn erg populairEen veilig hof met genoeg ruimte en sociale controle bij alle hoekenDetail van Woning met dakterras

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact