https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/ontwikkeling-van-zeemeeuw-fase-2-het-pluvierhof-in-duin
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Ontwikkeling van Zeemeeuw fase 2 (=het Pluvierhof )  in Duindorp te Scheveningen

Vestia

Na de ontwikkeling van het Meeuwenhof  heeft Vestia besloten om de vervolg fase ook zelf te ontwikkelen. De eigen vastgoed ontwikkelaar Ceres Projecten heeft de opdracht gekregen van het Woonbedrijf Scheveningen om de ontwikkeling van het Pluvierhof te doen. Zeemeeuw fase 2 (=Pluvierhof)  is naast de zeehaven en het oude Norfolkterrein gesitueerd.

Vervolgopdracht (4)

Vanwege de prettige samenwerking met Ceres en de geslaagde herstructurering van het Meeuwenhof heeft AMS de vervolg opdracht gekregen om ook het Pluvierhof te herontwikkelen in de periode 2007-2009. De sloop van het Pluvierhof werd afgestemd op de oplevering van de Duinstrip. Een groot aantal bewoners ging in de nieuwe Duinstrip wonen. Ook waren er afspraken gemaakt met Duindorpers voor huurwoningen in het nieuwe Meeuwenhof (Zeemeeuw fase 1).

Architect

Het Project betreft de herontwikkeling c.q. de sloop/nieuwbouw opgave van het oude  Pluvierhof. De ontwerp opgave voor de nieuwbouw is aan Bukman Steenhuis Architecten uit Delft opgedragen. Dit bureau heeft tot tevredenheid van de betrokken partijen reeds een deel van de Duinstrip ontworpen. Het bureau is vertrouwd met de stadsvernieuwingsopgave  in Duindorp. Vestia Scheveningen gaf er met recht de voorkeur aan om met deze architect te werken.

Bouwhoogte & Havenbedrijf Norfolk

Om het project te realiseren was frequent afstemming nodig met verschillende disciplines van de gemeente Den Haag en de Kustbeheer Delfland. Omdat de bouwhoogte conflicteerde met het bestemmingsplan “nieuw Duindorp” en de bestemming van het havenbedrijf Norfolk nog van kracht was, waren de publiekrechtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling aan de havenzijde (dove gevel) erg zwaar erg. In samenwerking met juridisch deskundigen en de Gemeente Den Haag hebben we passende afspraken gemaakt. Het container overslagbedrijf Norfolk was reeds verplaatst was naar Rotterdam. Een ontheffingsprocedure op basis een artikel 19 WRO was noodzakelijk.

Programma

Het programma van dit plan bestaat in totaal uit. 184 woningen met twee grote gebouwde parkeergarages voor 57 respectievelijk 79 auto’s. Het  nieuwbouw project bestaat uit ca. 48 eengezinswoningen en 136 appartementen, welke in de koop en huur sector zijn gerealiseerd.

Vleermuizen

Ook de sloop(vergunning) van de gehele buurt Pluvierhof hebben wij vooruitlopend op de nieuwbouw geregeld. Hiertoe is eerst onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen en zwaluwen.

 

Primaire Zeewering van de Kust

De twee grote parkeergarages onder het Pluvierhof zijn in de Primaire Zeewering van de kustzone gebouwd. Voor de aanleg van de twee parkeergarages en de 25.000 m3 uitkomende duingrond is een Keur vergunning afgegeven door Delfland Beheer, onder de voorwaarde dat de uitkomende grond binnen een straal van 800 meter terug geplaatst zou worden. Het aan te leggen Duinpark was de oplossing.

Bouw- en woonrijp maken

De ontwikkeling van de opstallen in combinatie met het Bouw en Woonrijp maken  was een ingewikkeld proces en is afgestemd met de Gemeente, Delfland Beheer, alle nutsbedrijven en  Vestia als aannemer van de infrastructuur van de zeewater warmte centrale. Het weghalen van de oude panden/oude wegen, de aanleg van nieuwe rioleringen &  de zeewater warmte infrastructuur, de aanleg van opgehoogde nieuwe woonstraten etc., etc. zijn door AMS in teamverband gemanaged.

Plan & Bewonerscommissie

De ontwikkeling werd in de ontwerpfase en Bouwvoorbereidingsfase ontwikkeld in bouwteam verband met aannemer Ballast Nedam. De ontwikkeling van het project ging voorspoedig en het was erg spannend  om ontheffingen /de benodigde vergunningen voor het project te verkrijgen. Uiteraard werd de Bewonerscommissie  gedurende de rit continu geïnformeerd. Dit waren sleutelfiguren uit de wijk en de gemeente.

Duindorpers

De 79 huurwoningen zijn aanvankelijk bedoeld voor de mensen die van oudsher in Duindorp wonen. De appartementen (met zeezicht) zijn ontwikkeld voor een gevarieerde doelgroep van starters, gezinnen en ouderen, variëren van ca. 80m2 GBO tot 130 m2 GBO.

Planning

De sloop is in het jaar 2009 uitgevoerd.Het project is door Ballast Nedam gerealiseerd in de periode 2010-2013.

 

Koopappartementen met zeezicht, Bukman Steenhuis ArchitectenLuchtfoto DuindorpDwarsdoorsnede PluvierhofHof in het centrum met groen en 2 laagse woningenEen vriendelijk Hof zonder poorten of doorgangen.Zitbankje bij entreeGedifferentieerd woongebiedhelling baan

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact