https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/ontwikkeling-voor-senioren-woongroep-in-waddinxveen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Ontwikkeling  voor Senioren Woongroep in Waddinxveen

Een schoollocatie

AMS heeft samen met Architect Freek Prins van EGM uit Dordrecht in 2006 een studie gedaan voor de herontwikkeling van een braakliggende schoollocatie. Een schoollocatie waar meerdere jaren niks mee gebeurde en waar hangjeugd rottigheid zoals brandstichting  uithaalde. De Essengaarde is een prachtige locatie in het hart van een woonwijk  in parkachtige setting, waar een doorgaande fietsroute door heen ligt.  Maatschappelijk was er draagvlak voor een betere woonomgeving.

Demografisch onderzoek

AMS heeft demografisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de wijk en heeft met makelaars gesproken over de doorstroom in de wijk. Het bleek al snel dat in de eengezinswoningen geen gezinnen met kinderen wonen. De bewoners zijn gehecht aan hun huis en woonomgeving en waren bereid om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Echter in de buurt was geen aanbod aan appartementen.

Senioren Woongroep

Al snel kwam AMS in contact met een senioren collectief, welke zeer gemotiveerd was om een woongroep op te richten. Een gebouw met zelfstandige appartementen met daarnaast de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een gemeenschappelijke ruimte. De seniorengroep vond het heel belangrijk om met elkaar te wonen vanuit een gevoel voor sociale veiligheid. Indien nodig kunnen de mensen een beroep op elkaar doen bij ziekte of ouderdom.

Thuiszorg of een zorgsteunpunt

Vanuit een CPO gedachte is met elkaar gesproken over de ontwikkeling van een woongebouw op de locatie van de Essengaarde. Met het vorderen van de tijd werd het duidelijk dat de betrokken mensen de voorkeur hadden om te huren onder de liberalisatiegrens. Ofwel sociale huur met een mogelijkheid

 

voor huursubsidie was het uitgangspunt. Op basis van de gesprekken met de woongroep heeft AMS een Programma van Eisen opgesteld voor  een nieuw gebouw. Een van de belangrijkste wensen was de mogelijkheid van thuiszorg of een zorgsteunpunt in het gebouw.

Ontwerp varianten

EGM architecten heeft op basis van de locatie en de wensen van de doelgroep twee Ontwerp Varianten opgesteld voor een woongebouw in het Park. Beide gebouwen waren  bedoeld voor het Senioren Collectief . De gebouwen hebben het zelfde programma met een gemeenschappelijke ruimte en parkeerfaciliteit. Met het bouwplan onder de arm heeft AMS h et initiatief voor een nieuw te realiseren woongebouw voorgelegd aan directeur R. Mascini van  corporatie Woonpartners Midden Holland.

Gunning

Partijen waren het er over eens om dit planvoorstel door te zetten en te bespreken met de Wethouder. De gemeente was eigenaar van de locatie. Overeenstemming over verkoop en medewerking voor bestemmingsverandering waren te nemen hobbels.

Helaas durfde de wethouder de locatie 1:1 niet te verkopen. Jaren later in 2008 heeft de gemeente Waddinxveen  een competitie uitgeschreven, waarvoor AMS ook werd uitgenodigd.

Het tweede plan hebben we met  Bureau Imoss opgesteld. Een ontwikkelaar uit Utrecht heeft de hoogste bieding gedaan en heeft de locatie aangekocht. Inmiddels is het plan gerealiseerd.

Voorkeur variant Bonbon doos van EGM architectenSituatie Woongebouw voor Woongroep in het ParkVariant 2 voor Woongroep, EGM architectenvariant 1 en 2 hebben een groot Atrum. Een algemene ontmoetingsruimte.

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact