https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/plan-voor-een-commerciele-parkeergarage-in-scheveningen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Plan voor een commerciële parkeergarage in Scheveningen.

De stalling van 400 auto’s & een stadspark vlak bij het strand

Plan voor de Badhuiskade

AMS heeft in opdracht van Vestia gedurende de periode 2007-2009 gewerkt aan het planvoorstel van BAM Utiliteitsbouw voor de Turnkey ontwikkeling van een commerciële parkeergarage voor 400 auto’s aan de Badhuiskade in Scheveningen. Op het dak van de parkeergarage zou een nieuw stadspark worden aangelegd. In opdracht van het Woonbedrijf Scheveningen  heeft Ceres Projecten de werkzaamheden aan AMS gedelegeerd.

Garantiestelling

De plan technische uitvoerbaarheid  is in samenspraak met de gemeente den Haag , een ondernemers-/bewoners Platform en de Bam op haalbaarheid getoetst. Voor de exploitatie  van de commerciële parkeergarage is een ter zake deskundig adviseur ingeschakeld . Door middel van een tender zijn drie exploitanten uit de markt benaderd voor een huurprijs garantiestelling. Het verhuurrisico van de parkeergarage wenste de opdrachtgever naar de markt te verleggen.

 

 

Corebusiness

Ondanks het feit dat de bouwplannen voor de parkeergarage technisch waren uitgewerkt door de Bam en er een commerciële exploitant  bereid was gevonden, is de parkeergarage niet gerealiseerd omdat het Bestuur van Vestia niet akkoord is gegaan. De exploitatie van een parkeergarage behoort immers niet tot de corebusiness.  In die tijd werden in Scheveningen meerdere openbare commerciële parkeergarages gerealiseerd.

Contouren van de oude Haven aan de BadhuiskadeSkatebaan in het park

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact