https://www.amshuizen.com/woningbouw/referenties/renovatie-plan-voor-10-hoog-flats-in-overvecht
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Renovatieplan voor 10 hoog flats in Overvecht, Utrecht.

“Use of urgency” 

Mitros Overvecht

De Utrechtse corporatie Mitros heeft in Utrecht Overvecht veel huur woningen. Overvecht is een ruim en groen opgezette buitenwijk aan de noordzijde van de stad Utrecht.  De sredenbouwkundige structuur van Overvecht is volgens een bepaald “stempel – patroon “ van hoogbouw flats, 4 hoog portiekflats en grondgebonden eengezins woningen.  Aaan de buitenrand van Overvecht staan veel een aantal 10 hoog flats . deze flats zijn ook het eigendom van Mitros.

Nieuwe Doelgroepen

Mitros projectontwikkeling heeft aan AMS ingeschakeld op interim basis voor een periode van een half jaar vanwege een zwangerschapsverlof in de periode 2009 – 2010. Mitros wenst het ACA complex ( 10 hoog) te renoveren  in het kader van de herstructurering opgave in Overvecht.  Mitros wenst nieuwe doelgroepen te huisvesten  in de te verbeteren 10 hoog flats.  Met de huisvesting van andere doelgroepen streeft men er naar om Overvecht te verbeteren.

Het ACA complex

Het ACA complex betreft drie flats met 10 verdiepingen aan de Atlas-, Centaurus- en Antilopedreef.  De  350 portiek etage appartementen zien er allemaal het zelfde uit. De gebouwen zijn enorm groot en hebben geen eigen identiteit. De woon-oppervlakte, de woonkwaliteit  en de huurprijzen worden door de huurders als positief ervaren. De appartementen  verschillen in maat, maar over het geheel betreft het royale driekamer appartementen van ca. 90 m2 groot. De appartementen zijn gebouwd aan een trappenhuis met lift. Iedere verdieping van het trappenhuis ontsluit twee appartementen.

Renovatieplan

AMS heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 10 hoog flats en heeft een  renovatieplan opgesteld in overleg met de afdeling Stedenbouw van de gemeente Utrecht, welke het openbare gebied rondom de complexen wenst te verbeteren. Samen met ERA bouw uit Zoetermeer is in bouwteam verband gewerkt aan de technische haalbaarheid van de renovatie plannen.

 

Instand houden 

Sloop/nieuwbouw is absoluut geen realistische optie voor de ACA flats van Mitros. De boekwaarde op de flats is nog te hoog wegens eerdere ingrepen. Daarnaast is het geen optie om de flats te vervangen door lagere bebouwing en grondgebonden woningen. Daar is geen ruimte voor. Ook is er geen politiek draagvlak om de groenvoorzieningen in Overvecht op te offeren.

Leefbaarheid verbeteren

De problemen rondom de 10 hoog flats betreft enerzijds een leefbaarheid probleem en anderzijds een woon technisch probleem. In samenwerking met een architect en de Era is een midden niveau renovatieplan opgesteld. Een hoog niveau renovatieplan was al eerder opgesteld maar biedt geen oplossing. Dit is volstrekt niet haalbaar en wenselijk.  Met een laagniveau renovatieplan wordt het leefbaarheidsprobleem niet opgelost.

Huurprijsstijging

Het opgestelde midden niveau renovatie plan is ontwerp technisch uitgewerkt en begroot. De renovatie kosten incl. bijkomende kosten worden haalbaar geacht onder de voorwaarden dat de huurprijs aanmerkelijk wordt verhoogd na de renovatie  met verbeteringen.  Op basis van meerdere informatieavonden tussen de verhuurder en de huurders, bleek al snel dat zittende  huurders niet bereid zijn om een aanmerkelijk hogere huurprijs te betalen. 

Ingreep bij Mutatie

De “use of urgency” was niet groot genoeg om draagvlak van de huurders te verkrijgen. Al met al is de conclusie dat een nieuwe doelgroep pas bij mutatie gehuisvest kan worden. Ondertussen worden de flats op eenvoudige wijze opgekapt. Het betref dan voornamelijk de hoofdentree, de trappenhuizen en de bergingen.

10 hoog flats ACA complexSituatie ACA Complex in Overvecht Noord, tegenover het Tuincentrum.Groen voorzieningen en 10 hoog flatsartikel 10 hoog flatsgigantisch groot en monotoon gebouw ( om de woningnood op te lossen destijds)

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact