https://www.amshuizen.com/woningbouw/soorten-woningbouw-projecten/renovatie
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Renovatie

Renovaties worden uitgevoerd als de technische kwaliteit en het gebruik van het pand niet voldoet aan de wensen en eisen van de eigenaar/opdrachtgever. Om er weer een courant pand van te maken wordt een technisch veranderplan (=renovatieplan ) opgesteld om het pand ingrijpend aan te passen en weer in nieuw staat te brengen. Met een renovatieplan wordt de levensduur van het pand voor de lange termijn verlengd.

Omdat de renovatie meestal ingrijpend is betreft het relatief hoge investeringen. Het is van belang om dit upfront te onderkennen. Kosten en opbrengsten dienen in balans te zijn. Er zijn vele soorten renovatie mogelijk. Hoe hoger de ambities zijn, hoe hoger de renovatiekosten zullen uitpakken.

AMS heeft veel kennis en ervaring met de voorbereiding en uitvoering van grootschalige- en kleinschalige renovatieprojecten. Renovaties zijn ingrijpend en qua proces te vergelijken met Nieuwbouw. Het grote verschil met nieuwbouw is dat het uitvoeringsrisico veel groter kan zijn. Om die reden is het van belang om een professional als AMS in te schakelen. Wij kennen de klappen van de zweep. We analyseren van ieder project de risico’s en bepalen hoe we de risico’s kunnen ondervangen of elimineren. De risico's worden contant gemaakt.

Op basis van technische opnamen worden de panden indien nodig ingemeten en worden de te nemen maatregelen  geïnventariseerd. Op basis van onze bevindingen en de ambities (programma van eisen) van de opdrachtgever worden de uit te voeren werkzaamheden in bouwtekeningen en in een bestek aangeduid. Om een goed renovatieplan te maken worden meerdere disciplines (architect, bouwkundig tekenaar, constructeur, adviseurs, etc. ) ingeschakeld.

Het is van belang om met de juiste partijen te werken tijdens de voorbereiding en de uitvoering. Om een renovatieproject goed uit te kunnen voeren is het een vereiste om een professional als AMS in te schakelen. Op deze wijze bent u er zeker van dat het proces, de planning, de prijs en de kwaliteit wordt gemonitord.

Na afgifte van de eventueel benodigde vergunning kan het grootonderhoud aanvangen.

AMS is een betrouwbare professional die uw renovatie goed kan regelen. Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact