https://www.amshuizen.com/woningbouw/soorten-woningbouw-projecten/transformatie-tot-woningbouw
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Transformatie

Op dit moment staan er enorm veel kantoren, zorgcomplexen en maatschappelijke gebouwen leeg.Veel van die leegstaande gebouwen zijn geschikt voor een transformatie. Met een transformatie wordt een gebouw technisch aangepast ten einde een ander gebruik mogelijk te maken.

AMS heeft veel kennis en ervaring met diverse transformaties zoals u op onze website kunt zien. AMS is er van overtuigd dat de komende jaren nog veel transformaties zullen volgen. Aangezien steden en dorpen niet op grote schaal uitbreiden, zullen we in Nederland binnen de agglomeraties nieuwe kansen creëren voor leegstaand vastgoed.

Daarnaast vindt AMS het zonde om gebouwen met een culturele- of architectonische waarde te slopen als deze nog op een goede manier te gebruiken zijn. In de hedendaagse praktijk worden kantoren, zorgcomplexen en maatschappelijke gebouwen getransformeerd tot woongebouwen of tot zorgcomplexen.

Transformatie vraagt doortastendheid, creativiteit, technisch inzicht en marktkennis.Transformeren heeft veel weg van renoveren, maar is toch ingrijpender omdat we de leegstaande gebouwen een nieuwe invulling geven. Andere gebruiksdoeleinden voor een gebouw vragen om bouwkundige – en installatietechnische aanpassingen.

Gelukkig wenst de overheid mee te werken aan Transformaties en heeft ze de regelgeving voor dit soort projecten versoepelt. Op deze wijze wordt het mogelijk om binnen redelijke termijn een omgevingsvergunning te verkrijgen, mits er geen zwaarwegende bezwaren zijn.

Zeker voor een transformatie geldt dat de in te schakelen partijen affiniteit, kennis en ervaring moeten hebben met te transformeren gebouwen en de “gewenste doorslag”, om een goed en betaalbaar/haalbaar eindresultaat gevenAMS is een partij met veel creativiteit en technisch inzicht, maar houdt continu de overall planning en de financien in de gaten. U bent er dus zeker van dat het proces, de planning, de prijs en de kwaliteit wordt gemonitord.

Na afgifte van de benodigde omgevingsvergunning kan met de uitvoering van de transformatie worden gestart.

AMS is een betrouwbare professional die uw transformatie goed kan regelen. Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact