https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/advies-herontwikkeling-van-ziekenhuis-locaties
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Advies & herontwikkeling  van Ziekenhuis locaties.

AMS werkt niet in de Cure sector

AMS werkt niet in de Cure sector maar heeft wel ervaring om (delen) van ziekenhuislocaties te herontwikkeling voor andere gebruiksdoeleinden. Ziekenhuizen staan over het algemeen op goede locaties dicht in het centrum en vlak bij voorzieningen. AMS ontwikkelt geen ziekenhuizen, maar heeft de expertise om ziekenhuizen strategisch te adviseren hoe ze kunnen omgaan met vrijkomende locaties. De verkoop wordt in de regel aan makelaars uitbesteed. Vrijkomende ziekenhuislocaties met of zonder opstallen zijn interessant voor de ontwikkeling van woningbouw, kantoren of  de huisvesting van cliënten met zorg.

Tender voor Zusterhuis van Ziekenhuis

AMS heeft met een belegger deelgenomen aan een tender voor de verkoop van een zusterhuis. De insteek is sloop/nieuwbouw voor woningbouw al of niet met zorg. Het vastgoed is door het ziekenhuis nog niet verkocht. De verwachting is dat dit in 2016 onder andere condities opnieuw worden aangeboden.

Tender voor Oude Carolus Ziekenhuis in Den Bosch

A. van der Laan is in de periode 2003/2004 betrokken geweest bij de verwerving en/of ontwikkeling van het Carolus ziekenhuis in den Bosch. Tijdens de verkoop- /contractfase heeft Trebbe, Rabo Vastgoed en AM Grondbedrijf is deelgenomen aan de ontwikkelingscompetitie, die is uitgeschreven door Abeco uit Amsterdam in opdracht van het ziekenhuis. De competitie bestond uit het opstellen van een ontwikkelingsplan met huur- en koopwoningen in combinatie met voorzieningen en kantoren. Er is een grondbieding gedaan op basis van een sale-lease back constructie voor het ziekenhuis. De locatie is omstreeks 2010 afgenomen door de ontwikkelcombinatie. 

Herontwikkeling Majella Ziekenhuis Bussum

A. van der Laan is vanuit zijn werk bij Trebbe Bouw betrokken geweest bij de afronding van de ontwikkeling van ziekenhuislocatie Majellapark in Bussum. Het betreft een woningbouw locatie met luxe appartementen en villa’s. Bij dit project waren twee architecten bureau’s betrokken tijdens de ontwerp- en realisatiefase.

Sloop van een ziekenhuis.Gigantisch veel betonpuin maakt een breker op het werk lonendBinnengebied Majella Park in Bussum met dure appartementen en villasOrigineel Prieel is van het oude Majella ziekenhuisAfbeelding van het oude Majella  Ziekenhuis

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact