https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/bebouwingsenveloppe-voor-de-herontwikkeling-zorglocatie-mo
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Bebouwingsenveloppe  voor de herontwikkeling  van een zorglocatie in Midden Holland

Gedateerd Zorgcomplex

Als gevolg van het gewijzigde zorgstelsel kan het voorkomen dat de huisvestingsopgave van een zorginstelling niet langer voldoet en er een te lage bezetting ontstaat  in de intramurale zorgcomplexen .

Efficiency & goede huisvesting

Door de overheidsmaatregelen kan het voorkomen  dat gedateerde zorgcomplexen opgedoekt worden omdat ze niet langer voldoen en ook niet meekunnen in de concurrentie van marktconforme Woon/zorg producten. Efficiency van de exploitatie en kwalitatieve huisvesting zijn sleutelbegrippen in het nieuwe zorgtijdperk.

De balans opmaken

Als gevolg van het nieuwe zorgstelsel heeft  de Raad van Bestuur van Zorgpartners MH de balans opgemaakt. Deze heeft besloten om een aantal gedateerde zorgcomplexen te sluiten c.q. niet te vervangen. Het gedateerde verpleeghuis in Moordrecht is daar één van. Het complex is langzaam leeggelopen en Is klaar voor een andere opgave. Op termijn wil Zorgpartners de locatie verkopen.

 

Overleg met Gemeente

In opdracht van een Zorgpartners Midden Holland is AMS betrokken bij het opstellen van de randvoorwaarden voor de sloop en de gefaseerde nieuwbouw ontwikkeling voor woningbouw op de locatie van het verouderde Verpleeghuis Moerdreght. AMS is samen met Zorgpartners en de gemeente Zuidplas in overleg gegaan om de voorgestane verkoop van de locatie te samen met een bouwplan nader af te stemmen.

Bebouwingsenveloppe

Het plan dient een kader te scheppen voor  een nieuwbouw plan met appartementen en grondgebonden c.q. levensloop bestendige woningen.De bebouwingsenveloppe heeft het karakter van een bestemmingsplan, welke omschrijft wat voor bestemming en bebouwing mogelijk is binnen de bouwvlekken.

 

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact