https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/herontwikkeling-schoollocatie-essengaarde-te-waddinxveen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Herontwikkeling schoollocatie Essengaarde te Waddinxveen

Senioren Woongroep wenst  thuiszorg of zorgsteunpunt.

Een schoollocatie

AMS heeft samen met Architect Freek Prins van EGM Architecten uit Dordrecht in 2006 een studie gedaan voor de herontwikkeling van een braakliggende schoollocatie. Een schoollocatie waar meerdere jaren niks mee gebeurde en waar hangjeugd rottigheid uithaalde. De Essengaarde is een prachtige locatie in het hart van een woonwijk in een parkachtige setting, waar een fietsroute door heen loopt.  Maatschappelijk was er dus snel draagvlak voor een betere woonomgeving.

Demografisch onderzoek

AMS heeft demografisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de wijk en heeft met makelaars gesproken over de doorstroming in de wijk. Het bleek al snel dat in veel eengezinswoningen geen gezinnen  meer wonen. De bewoners zijn gehecht aan hun huis/woon-omgeving en zijn  bereid om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Echter in hun eigen buurt was geen aanbod aan appartementen.

Senioren Woongroep

Al snel kwam AMS in contact met een senioren collectief, welke zeer gemotiveerd was om een woongroep op te richten. Een gebouw met zelfstandige appartementen met daarnaast de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een gemeenschappelijke ruimte. De seniorengroep vond het heel belangrijk om met elkaar te wonen vanuit een gevoel voor sociale veiligheid. Indien nodig kunnen de mensen een beroep op elkaar doen bij ziekte of ouderdom.

 

Thuiszorg of Zorgsteunpunt

Vanuit een CPO gedachte is met elkaar gesproken over de ontwikkeling van een woongebouw op de locatie de Essengaarde. Met het vorderen van de tijd werd duidelijk dat de betrokken mensen de voorkeur hadden om te huren onder de liberalisatiegrens. Sociale huur met  huurtoeslag was het uitgangspunt. Op basis van de gesprekken met de woongroep heeft AMS een Programma van Eisen opgesteld voor een duurzaam woongebouw. Een van de belangrijkste wensen was de mogelijkheid van thuiszorg of een zorgsteunpunt in het gebouw.

Ontwerp varianten

EGM architecten heeft op basis van de wensen van de doelgroep twee Varianten ontworpen op bais van het thema " wonen in het Park". Beide gebouwen waren  bedoeld voor het Senioren Collectief . De gebouwen zijn gebaseerd op het zelfde programma van eisen met een gemeenschappelijke ruimte en parkeerfaciliteit. Met het bouwplan onder de arm heeft AMS het initiatief voor een nieuw te realiseren woongebouw voorgelegd aan directeur R. Mascini van  corporatie Woonpartners Midden Holland.

Gunning

Partijen waren het er over eens om dit planvoorstel door te zetten en te bespreken met de Wethouder. De gemeente was immers eigenaar van de locatie. Overeenstemming over verkoop en medewerking voor bestemmingsverandering waren te nemen hobbels. Helaas had de gemeente twee petten op en kwam het niet tot verkopen. Jaren later in 2008 heeft de gemeente Waddinxveen  een competitie uitgeschreven, waarvoor AMS ook werd uitgenodigd. Het tweede plan is samen met Woonpartners MH en door Bureau Imoss uitgetekend. Een ontwikkelaar uit Utrecht is er mee vandoor gegaan en heeft een soortgelijk plan gerealiseerd.

Voorbeeld van de centrale hal als ontmoetingsruimteVariant 1 voor woongroep gebouw EssengaardeVariant 2 voor woongroep gebouw Essengaarde

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact