https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/ontwikkeling-van-nul-treden-woningen-voor-senioren-in-baarn
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Ontwikkeling nul treden woningen voor senioren in Baarn

Herstructurering van de Vogelbuurt in de periode 2007 - 2010

Weerstand tegen verandering

In opdracht van Eemland Wonen heeft AMS de planontwikkeling gedaan voor de herstructurering van de Vogelbuurt met 95 nieuwbouw woningen. De oude duplex woningen voldeden niet meer aan de eisen van comfort. Daarnaast waren de woningen  (woon)technisch verouderd.   Er was veel leegstand in de wijk. De autochtone volksbuurt had weerstand tegen de sloop/nieuwbouw plannen van de corporatie.

Inspraak en voorlichting

Voordat AMS werd ingeschakeld waren er al meerdere jaren overlegd over de verbetering van de wijk en de plan van aanpak. Namens HM Architecten uit Amsterdam was architect Maarten van Noord al enige tijd actief  met inspraak en voorlichting in de weer met Eemland Wonen. Met de gemeente Baarn was overeenstemming bereikt over het aan te passen bestemmingsplan. Het programma en de kaders voor de sloop/nieuwbouw waren aan AMS geformuleerd bij de start van de opdracht om de Vogelbuurt  te vernieuwen.

 

Rolstoel toegankelijkheid

Het ontwikkelde nieuwbouw plan bestaat uit 29 eengezinswoningen en 66 nultreden  appartementen voor senioren. Het ontwerp van de appartementen is afgestemd op de eisen van Woonkeur en de voorschriften van rolstoel doorgankelijk en rolstoeltoegankelijk.

Bouwteam samenwerking

AMS heeft namens Eemland Wonen de woningen gesloopt. De planontwikkeling is opgestart vanuit een ontwerpteam in samenwerking met HM architecten en constructeur Fundament Bouwadvies. Later in het proces is de ontwikkeling in een bouwteam samenwerking overgegaan met  aannemer Vastbouw.

Programma

AMS  was als projectmanager verantwoordelijk voor de plan ontwikkeling vanaf de programma fase tot en met de contract-fase van de aannemer. Het bouwplan bestond uit  20 eengezinswoningen (vrije sector koop), 9 eengezinswoningen (huur) en 66 nultreden appartementen (huur). Het plan is uiteindelijk in een andere versie gerealiseerd om tegemoet te komen aan de bezwaren van bewoners uit de buurt. 

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact