https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/renovatie-sportlaan-ipse-de-bruggen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Verbouwing zorgcomplex aan de Sportlaan te Nootdorp  

Huisvestingsplan voor een nieuwe doelgroep op het Landgoed Crayenburg in de periode 2018 - 2019

Planvoorbereiding 

In opdracht van Ipse de Bruggen heeft  AMS voor een bestaand zorgcomplex een ingrijpend verbouwingsplan opgesteld met architect Anna Zinkweg. Het bestaande complex bestaat voornamelijk uit individuele zorgappartementen welke al of niet geschakeld zijn met een groepsruimte (incl. keuken).  De projectmanagement werkzaamheden van  AMS  gaan van initiatief fase tot en met de DO fase.

Programma van Eisen 

Het pand wordt ten behoeve van een andere doelgroep verbouwd. Het programma bestaat uit een kleinschalige woongroep met extra zorg (KWM), een groep voor crissis Opvang en 10 zelfstandige appartementen. Voor de nachtzorg van het Landgoed wordt één ruimte bestemd voor de Cockpit en één ruimte bestemd voor de overdracht van het cockpit personeel. AMS heeft een functioneel PvE en  een technisch PvE opgesteld.

Verduurzamen van het E Label

Het gebouw wordt naast de functionele wijzingen ook verduurzaamd op installatie technisch en bouwkundig gebied. Het verbouwingsplan is in overleg met de betrokken zorgmanager uitgewerkt tot op DO niveau.

Financiële doorrekening

De stichtingskosten en exploitatie van de businesscase is financieel doorgerekend. Het besluitvormings document met de kerngegevens van de verbouwing is door AMS opgesteld en in 2019 goedgekeurd door de RvB . Het  project is door AMS intern overgedragen. De aanbesteding (2019) en de realisatie (2020) wordt  door de afdeling Vastgoed begeleidt.

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact