https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/transformatie-woon-zorgcomplex-de-essen-voor-het-ribw-g
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Transformatie woon/zorgcomplex  “De Essen” voor het RIBW  (GGZ)

Businesscase Vivium

Vivium Zorggroep is eigenaar voor het voormalige woonzorg complex De Essen. Vanuit de afdeling Huisvesting heeft AMS de opdracht gekregen om de transformatie van een vrij jong (bouwjaar 1995) maar toch gedateerd bejaardenhuis te managen in goed overleg met de huurder ( RIBW Gooi ) van het pand. De door Vivium opgestelde Businesscase was het vertrekpunt voor AMS.

Transformatie in bewoonde staat

Het pand was reeds enige tijd voor een deel in gebruik door het RIBW Gooi en Vechtstreek, welke onderdeel uitmaakt van de Vivium Zorggroep. De begane grond en eerste verdieping was in gebruik door een cluster voor begeleid wonen. Vanwege de bewoning van het pand was er voor de legionella al een behandelplan in uitvoering voordat AMS de transformatie startte.

De zorg appartementen op 2e en 3e verdieping waren grotendeels nog ingericht en gemeubileerd. De bovenste etage was grotendeels leeg en gedeeltelijk was de inrichting gesloopt. De grootkeuken en het restaurant waren buiten gebruik. De grootkeuken werd voorafgaand aan de verbouwing voor opslag doeleinden gebruikt.

Drie verschillende zorggroepen

Grotendeels conform de businesscase is het complex geschikt gemaakt voor het RIBW, welke dit pand in gebruik heeft met drie verschillende gebruikers groepen. Dit zijn drie nieuwe doelgroepen ( anders dan bejaarden ) waarvoor het gebouw is aangepast, te weten :

  1. Begane grond en eerste verdieping – Begeleid           Wonen ( RIBW )
  2.  Tweede en derde verdieping – Begeleid Wonen          voor ouderen / 55 + ( RIBW- somatiek)
  3. Vierde verdieping : Scheiden wonen en Zorg               (RIBW).

Nieuwe zorgcluster voor 55+ cliënten

Als gevolg van de vergrijzing  binnen de ggz zorg is een  nieuwe zorgcluster ontstaan voor 55+ ggz cliënten. Tegelijk met de voorbereiding en uitvoering van de transformeren huisvesting , was het RIBW druk met het opzetten van een nieuwe organisatie en de opzet c.q. inrichting van de 2e en 3e verdieping  onder leiding van locatiemanager dhr. Berend Luiting. Voor alle doelgroepen werd het gebouw op verdiepingsniveau aangepast voor een exploitatie van minimaal 10 jaar. 

 

Eigen identiteit/geborgenheid

Omdat in de oude situatie alle verdiepingen gelijk waren, was er geen sprake van herkenbaarheid, geborgenheid, kleinschaligheid. AMS heeft er voor gezorgd dat iedere verdieping een eigen identiteit en een eigen beleving/herkenbaarheid heeft. Interieurarchitect Woonscan Plus heeft in overleg met betrokken partijen voor iedere verdieping een pallet aan kleuren en materialen voorgesteld.  Het RIBW heeft dit concept doorgezet door met het bestellen van meubels en interiors hier rekening mee te houden.

Installaties & IT infrastructuur

Inpandig zijn de woonunits en de algemene ruimten opgeknapt en voorzien van nieuw sanitair etc. De brandmeldinstallatie, het verpleegoproepsysteem, de telefoon installatie met vaste - en decttoestellen zijn verwijderd/deels vervangen. Brandscheidingen zijn aangepast en deels vernieuwd. Glasvezelkabel is ingevoerd en IT infrastructuur is compleet vernieuwd voor werkplekken, dect telefonie, Brandmeldinstallatie, wifi systeem. Inpandig zijn dus tal van bouwkundige- en installatie technische maatregelen getroffen.

Grootonderhoud gevel en dak

Aan de gevels en daken zijn weinig dingen veranderd, behalve dan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het dak en de gevels hebben een groot onderhoudsbeurt gehad.

De gevels en de daken zijn schoon gemaakt. De gevelkozijnen, ramen en deuren zijn gerepareerd en geschilderd. Het zonweringsysteem heeft ook een onderhoudsbeurt gekregen.

Grootonderhoud Tuin en straatwerk

het onderhoud en de aanpassingen van de tuin inclusief de bestrating zijn onderhands aanbesteed. 

Planvorming & realisatie : 2013

exploitatie: 2013 - 2023 met mogelijkheid om te verlengen.

Algemene ruimte als woonruimte in gebruik.Kantoor Zorgpersoneel. Zelfsturend team BW+ aan het werk.Semi professionele groepskeukenZithoekCorridor was voorheen een donkere gang.Brandwerendheid is verbeterd.Dagactiviteiten ruimte geheel opnieuw afgewerkt en nieuwe keuken.

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact