https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/uitbreiding-van-woon-zorg-complex-souburgh-in-waddinxveen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Uitbreiding van woon/zorg complex Souburgh in Waddinxveen

Uitbreiding van zorgcomplex

Het betreft de herontwikkeling van de oude Souburgh locatie in 2001 met aanleunwoningen op de locatie. De aanleunwoningen zijn gesloopt om de nieuwbouw mogelijk te maken.Op basis van een Masterplan is de locatie in een aantal fasen gerealiseerd in samenspraak met de betrokken partijen. Dat waren Woonpartners Midden Holland, Zorgpartners Midden Holland, de Gemeente Waddinxveen en Trebbe. Door deze partijen is de locatie integraal ontwikkeld.

Architect

Het ontwerp van het woon/zorg complex Souburgh is van architect dhr. A.J. Dekking van Topos architecten uit Waddinxveen.

Uitbreiden in 3 fasen

Na sloop van de aanleunwoningen en een grondruil is de Souburgh locatie in drie deelfasen gefaseerd uitgebreid met :

  1. 26 huur appartementen voor intramurale zorg 
  2. 26 huur appartementen voor extramurale zorg
  3. 43 koopappartementen incl. een parkeergarage, voor         zelfredzame senioren.

De  vleugels van fase 1 en 2 met in totaal 52 huur woningen / appartementen zijn in opdracht van de corporatie Woonpartners Midden Holland  ontwikkeld omstreeks 2000-2001.

Het gebouw met 43 koopappartementen voor zelfredzame ouderen is omstreeks 2001 ontwikkeld door A. van der Laan werkzaam bij Trebbe in die tijd. Fase 3 is integraal ontwikkeld. De oplevering van fase 3 zal omstreeks 2003 hebben plaats gevonden.

 

Fase 3 ( koopwoningen met zorg)

De ontwikkeling van Fase 3 was de tijd vooruit en is eigenlijk een project met Scheiden Wonen en Zorg. De toewijzing voor de koopwoningen werd geregeld door het RIO. De condities om voor een koopwoning in aanmerking te komen, waren tweeledig:

  • de leeftijd van 65 +
  • het hebben van een zorgindicatie.

Toegevoegde waarden

Vanuit het zorgcomplex Souburgh werden extramurale zorg en aanvullende diensten geleverd aan de bewoners van de koopwoningen. Het zorgpersoneel en de bewoners/cliënten konden binnendoor vanuit het hoofdgebouw naar de koopappartementen.

De verbinding met het zorgcomplex gaf veel toegevoegde waarde. Bewoners kunnen binnendoor gebruik maken van de faciliteiten van het zorgcomplex ( recreatiezaal, kapper, winkel, nachtdienst en extramurale zorgverlening , etc..). Het was ook mogelijk dat de partner overdag aan dagactiviteiten deelnam of  dat deze intramuraal werd opgenomen in het zorgcomplex (pg zorg).

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact