https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/woon-zorggebouw-voor-ouderen-met-lichte-zorgindicatie-in-gou
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Woon/zorggebouw voor ouderen met lichte zorgindicatie in Gouda

Trebbe Bouw

In opdracht van Trebbe Bouw heeft AMS lange tijd onder-handeld met de Gemeente Gouda over de condities van de ontwikkeling en de koopsom voor een kleinschalig woon/zorg-complex op het destijds  braakliggende kavel aan de JP Thijssenlaan in de wijk Bloemendaal te Gouda.

Gemeente Gouda

Na het vaststellen van de Koop- & ontwikkelovereenkomst met de gemeente Gouda konden partijen aan de slag gaan met het bouwrijp maken van de locatie door middel van voorbelasting. Tegelijkertijd kon de planontwikkeling opstarten.

Woon/zorgcomplex

De werkzaamheden van AMS liepen daarna vanaf de initiatief fase tot en met de ontwerpfase. Het programma van de ontwikkeling bestond uit een kleinschalig woon/zorgcomplex met 17 koopappartementen, 15 huurappartementen en een zorgsteunpunt voor de thuiszorg. Het parkeren wordt op het maaiveld opgelost.

 

Scheiden wonen en zorg

De appartementen zijn aanpasbaar en levensloopbestendig voor de doelgroep 55 + met een lichte zorgindicatie. Met de ontwikkeling van dit project bestond het huidige beleid voor scheiden wonen en zorg nog niet. Het is opmerkelijk maar dit gebouw is wel op basis van een zorgconcept voor lichte (thuis)zorg tot stand gekomen.

Turnkey 

Uiteindelijk heeft Trebbe Bouw de 17 stuks duurdere woningen verkocht als onderdeel van de turnkey overeenkomst met Corporatie Mozaïek Wonen uit Gouda. Het project is gebouwd door Trebbe Bouw West.

Architect

Ontwerp & Maquette van het project zijn gemaakt door Jorissen Simonetti Architecten uit Maarssen, welke ook de architect is van de aanpalende 2/1 kap woningen in de wijk Bloemendaal.

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact