https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/zoekopdracht-voor-tijdelijke-huisvesting-door-zorginstelling
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Zoekopdracht voor tijdelijke huisvesting door Zorginstelling (VG)

Huisvesting voor ca. 25 cliënten.

AMS heeft van een goede relatie (zorginstelling) een zoekopdracht om te voorzien in de (tijdelijke )  De huisvesting behoefte bestaat uit 25 zelfstandige wooneenhedenin de vorm van studio’s of appartementen. Van de gewenste 25 eenheden worden  2 of 3 units gebruikt als gemeenschappelijke – of ontmoetingsruimte. De mensen waarvoor de huisvesting nodig is zijn cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking met bijkomende GGZ problematiek.Per eind 2015 dient de huisvesting operationeel te zijn voor een periode van 2 tot 3 jaar of langer.

Wat is een verstandelijke beperking?

Verstandelijke beperking is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. In de volksmond worden ook wel de 'ouderwetse' termen verstandelijke handicap of geestelijk gehandicapt gebruikt.

Vormen van verstandelijke beperking.

Verstandelijke beperkingen komen voor in verschillende gradaties. In de DSM-IV (algemeen erkent diagnostisch handboek) worden verstandelijke beperkingen op vier niveaus van elkaar onderscheiden, te weten licht, matig, ernstig en diep. 

Licht verstandelijk gehandicapt. 75% van de mensen met een verstandelijke handicap behoort tot deze groep. Het gaat om mensen met een intelligentiequotiënt (IQ) van 50 tot 70.
Matig verstandelijk gehandicapt komt voor bij 18% van de verstandelijk gehandicapte personen, waarbij het gaat om mensen met een IQ van 35 tot 50.
Ernstig verstandelijk gehandicapt houdt in dat er, behalve een IQ van 20 tot 35, ook een minimaal communicatief gedrag, een zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie is. Zo'n 7% van de gevallen valt in deze subcategorie.
Diep verstandelijk gehandicapt komt slechts voor in 1% van de gevallen en duidt op een IQ van minder dan 20. Mensen die hieraan lijden, hebben behoefte aan een structurerende omgeving, zintuiglijke stimulering en voortdurend toezicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er (minimale) spraak.

ZorginstellingManager van de afdeling Huisvesting

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact