https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/soort-zorgvastgoed-projecten/grootonderhoud-verduurzamen
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Grootonderhoud

Het is van belang om uw vastgoed te onderhouden. Net als een auto heeft uw pand ook om de zoveel tijd een onderhoudsbeurt nodig. Een vuistregel is om de 15 jaar. AMS heeft ervaring met de voorbereiding en uitvoering van grootschalige en kleinschalige Onderhoudsprojecten. Daken, gevels, kozijnen, ramen, deuren, installaties, natte ruimten, zonneschermen, etc., zijn belangrijke aandachtsvelden bij grootonderhoud. Tegelijkertijd kan het voor u van belang zijn om het energieverbruik van u complex(en) te verbeteren door het treffen van passende maatregelen. Op dit gebied zijn veel kosten te besparen. De verbruikskosten zijn aanmerkelijk te verlagen door goede instructie en bewaking van de kosten 

Op basis van technische opnames worden de panden en de te nemen maatregelen geïnventariseerd.Op basis van deze bevindingen en de ambities (programma van eisen) van de opdrachtgever worden de uit te voeren onderhoudsmaatregelen op de bouwtekeningen en in een bestek aangeduid.

Het is van belang om met de juiste partijen te werken tijdens de voorbereiding en de uitvoering. De aan te vragen aannemers dienen geschikt te zijn voor dit type werk.Het betreft bewoonde complexen, waar de clienten & het zorgpersoneel  zo min mogelijk overlast mogen hebben. Om het project goed te begeleiden is het verstandig om een professional als AMS in te schakelen.Op deze wijze bent u er zeker van dat het proces, de planning, de prijs en de kwaliteit wordt gemonitord.

Na afgifte van de eventueel benodigde vergunning kan het grootonderhoud aanvangen.

AMS is een betrouwbare professional die grootonderhoud met goed resultaat voor U kan regelen.Bel of mail ons voor een afspraak

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact