https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/soort-zorgvastgoed-projecten/nieuwbouw
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Nieuwbouw 

Als we spreken over nieuwe huisvesting in de Care sector hebben we het over de huisvesting van meerdere doelgroepen (sommatiek/ PG/ VG/ GGZ) . Het gaat dan over verschillende woonvormen zoals groepswonen, begeleid wonen, zelfstandig wonen en gaat voor een belangrijk deel om wonen met zorgverlening in grotere complexen. Het betreft de huisvesting van zelfredzame en niet zelfredzamen doelgroepen.

AMS heeft veel kennis en ervaring met de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in de zorg. AMS ontwikkelt nieuwbouwprojecten in opdracht van corporaties, zorginstellingen, zorgondernemers en beleggers. De nieuwbouw worden door voornoemde opdrachtgevers geinitieerd en zijn allemaal specifiek. Gebaseerd op een programma van eisen en een doelgroep.

AMS heeft ervaring met kleinschalige - en grootschalige projecten ( bv Souburg Waddinxveen).

De ontwikkeling van nieuwe huisvesting en het bouwmanagement (directievoering & toezicht) behoort tot de kerncompetenties van AMS. Indien u behoefte heeft aan professionele ondersteuning, neemt u dan contact op met ons. Als gedelegeerd opdrachtgever of project-/bouwmanager ontwikkelen we alle projecten in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. 

AMS is een betrouwbare professional die zorg-huisvesting met goed resultaat voor u kan ontwikkelen. Tijdens de bouwfase treden we op als Directievoerder en/of toezichthouder. Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact