https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/soort-zorgvastgoed-projecten/renovatie-verbouwingen-upgraden
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Renovatie

Renovaties worden uitgevoerd als de technische kwaliteit en het gebruik van een zorgcomplex niet voldoet aan de wensen en eisen van de eigenaar/opdrachtgever. Om er weer een courant pand van te maken, is het wenselijkom een technisch veranderplan (=renovatieplan ) op te stellen en het pand overeenkomstig aan te passen. Met een renovatieplan wordt de levensduur van het pand voor de lange termijn verlengd.

Omdat renovatie meestal ingrijpend is betreft het relatief hoge investeringen.  Er zijn vele soorten renovatie mogelijk (Laag-, Midden - en Hoog niveau). Hoe hoger de ambities zijn, hoe hoger de renovatiekosten zullen uitpakken. 

AMS heeft veel kennis en ervaring met de voorbereiding en uitvoering van grote- en kleine renovatieprojecten. Renovaties zijn ingrijpend en qua proces niet te vergelijken met nieuwbouw. Het grote verschil met nieuwbouw is dat in het gebouw reeds mensen wonen en werken. Daarnaast kan het uitvoeringsrisico groter zijn als zaken onvoorzien zijn. Om die reden is het van belang om een professional als AMS in te schakelen. Wij kennen de klappen van de zweep. We analyseren van ieder project de risico’s en de mogelijke overlast. Samen bepalen we hoe we dit kunnen ondervangen of elimineren. Bij renovatie is goede communicatie met het zorgpersoneel en de clienten over de uitvoering van de werkzaamheden van essentieel van belang.

Op basis van technische opnamen worden de panden indien nodig ingemeten en worden de te nemen maatregelen  geïnventariseerd. Op basis van onze bevindingen en de ambities (programma van eisen) van de opdrachtgever worden de uit te voeren werkzaamheden in bouwtekeningen, in een bestek en een plan van aanpak aangeduid. Om het renovatieplan technisch goed voor te bereiden, worden meerdere disciplines (architect, bouwkundig tekenaar, constructeur, adviseurs, etc. ) ingeschakeld.

Het is van belang om met de juiste partijen te werken tijdens de voorbereiding en de uitvoering. Om een renovatieproject goed te managen is het een vereiste om een professional als AMS in te schakelen. Op deze wijze bent u er zeker van dat de client voorop staat en het proces, de planning, de prijs en de kwaliteit wordt gemonitord. Na afgifte van de eventueel benodigde vergunning kan het grootonderhoud aanvangen.

AMS is een betrouwbare professional die uw renovatie goed kan regelen.Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact