https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/soort-zorgvastgoed-projecten/transformatie-tot-zorgcomplex
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Transformatie

Op dit moment staan er veel kantoren en maatschappelijke (zorg)gebouwen leeg of ze voldoen niet. Deze gebouwen zijn in veel gevallen wel geschikt om te transformeren. Met een transformatie wordt een gebouw technisch aangepast ten einde een ander gebruik mogelijk te maken. AMS heeft veel kennis en ervaring met diverse transformaties zoals u op onze website kunt zien. AMS is er van overtuigd dat de komende jaren nog veel transformaties zullen volgen. Vanwege het overheidsbeleid (scheiden wonen en zorg) voldoen veel woon/zorgcomplexen van instellingen en corporaties niet meer. Er is sprake van een overcapaciteit. Hierdoor is het nodig om tal van zorgcomplexen aan te passen / te transformeren.

Daarnaast onstaat er een groeiende belangstelling naar particulieren zorgcomplexen voor ouderen met dementie. Particuliere zorgondernemers spelen hierop in. Hiertoe worden leegstaande kantoren, scholen of andere maatschappelijke gebouwen getransformeerd. Zorg, huisvesting en service zijn hier de sleutelbegrippen.Leegstaande gebouwen worden ook getransformeerd tot zelfstandige woningen voor studenten en ouderen. De transformatie van de Pastorie OLV-V in Hilversum is hier een sprekend voorbeeld van.

Transformatie vraagt doortastendheid, creativiteit, technisch inzicht en marktkennis.Transformeren heeft veel weg van renoveren, maar is toch ingrijpender omdat de leegstaande gebouwen een nieuwe invulling te geven. Andere gebruiksdoeleinden voor een gebouw vragen om bouwkundige – en installatietechnische aanpassingen. Gelukkig wenst de overheid mee te werken aan Transformaties en heeft ze de regelgeving voor dit soort projecten versoepelt. Op deze wijze wordt het mogelijk om binnen redelijke termijn een omgevingsvergunning te verkrijgen, mits er geen zwaarwegende bezwaren zijn.

Voor transformatie geldt dat de in te schakelen partijen affiniteit, kennis en ervaring moeten hebben om de “gewenste doorslag”, goed en betaalbaar/haalbaar te doen slagenAMS is een partij met veel creativiteit en technisch inzicht, maar houdt continu de overall planning en de financien in de gaten. U bent er dus zeker van dat het proces, de planning, de prijs en de kwaliteit wordt gemonitord.Na afgifte van de benodigde omgevingsvergunning kan met de uitvoering van de transformatie worden gestart.

AMS is een betrouwbare professional die uw transformatie goed kan regelen. Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact