https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/werkzaamheden/nieuwbouw-en-of-transformaties
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Nieuwbouw en/of Transformaties van  Zorgvastgoed Projecten

Verschillende Opdrachten

De opdrachten aan AMS verschillen in soort project, in schaal en in omvang, te weten:

  • het betreft diverse adviezen en inventarisaties m.b.t. bestaande complexen.
  • het betreft grote huisvesting opgaven voor  verschillende zorginstellingen (PG,VG,GGZ)
  • het betreft kleinere huisvesting opgaven voor particuliere Zorgondernemers.
  • het betreft verschillende huisvesting opgaven in het kader van Scheiden Wonen en Zorg voor mensen met lichte zorgbehoeften.

De behoefte verandert

Het accent van onze werkzaamheden in opdracht van zorginstellingen richt  zich op dit moment meer op de bestaande portefeuille dan op uitbreiding van de portfeuille. Zodra de vraag naar intramurale zorg stijgt zal dit naar verwachting veranderen. De vraag naar particuliere zorgcomplexen is op dit moment groeiende, merken wij. Veel senioren denken na over hun toekomstige huisvesting en verschillende woonvormen (bv woongroepen /CPO).

 

 

 

Gebruiker & eigenaar veranderen

Zorginstellingen en corporaties zijn in de meeste gevallen eigenaar van de bestaande zorgcomplexen. Er is een toenemende belangstelling in zorgvastgoed vanuit de Beleggershoek. Huurcontracten van incourante gebouwen worden opgezegd. Zorgvastgoed gebouwen krijgen andere functies of andere doelgroepen worden gehuisvest. 

Waarde Creatie

AMS wordt ingeschakeld om gebouwen courant te maken, te upgraden, de installaties te vernieuwen en om de algemene ruimten op een slimme manier te gebruiken.De flexibiliteit en energieprestatie van het bestaande zorgvastgoed kan in veel gevallen aanmerkelijk verbeterd worden. Door mogelijke verbeteringen en de waardecreatie van AMS weten wij de levensduur van de panden te verlengen en de courantheid te verhogen. 

 

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact