https://www.amshuizen.com/woningbouw/werkzaamheden/specificatie
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Specificatie werkzaamheden AMS

Rol

De werkzaamheden van AMS worden uitgevoerd in opdracht van corporaties, beleggers, aannemers, zorginstellingen, particulieren of ondernemers/bedrijven. AMS wordt ook als interim manager ingeschakeld.

adviezen

Wij geven uiteenlopende adviezen met betrekking tot vastgoed en huisvesting.

verkenningen & haalbaarheidstudies

Wij verrichten locatieonderzoek, verkenningen en  haalbaarheid studies. Hiertoe maken we capaciteit studies, toetsen het bestemmingsplan, doen kadastrale recherche, maken een globale planning en rekenen de gewenste ontwikkelingen financieel door. Op basis van onze bevindingen wordt een rapportage opgesteld. Locaties en/of opstallen worden op basis van ons onderzoek en advies wel of niet aangekocht  ten behoeve van ontwikkelingen of transformaties

Projectmanagement Nieuwbouw

Wij ontwikkelen als projectmanager uiteenlopende nieuwbouwprojecten met koop- en/of huurwoningen.  AMS wordt door relaties ingeschakeld om projecten te ontwikkelen. Dit doen we gefaseerd per ontwikkelingsfase (de Initiatief fase, de Programma fase, de Contractfase, de Ontwerpfase, de Bouwvoorbereiding fase en de Realisatie fase).                  

Tijdens de planvoorbereiding en de uitvoering zijn wij verantwoordelijk voor het proces, de planning, de kosten en kwaliteit binnen de kaders/randvoorwaarden van het project.

Op basis van onze werkzaamheden wordt de omgevings-vergunning geregeld en worden de woningen ( huur als koop) op de markt gebracht. Tevens wordt de aannemer geselecteerd en opgedragen .

 

 

 

 

 

Projectmanagement Transformaties

Als projectmanager sturen we ingewikkelde transformatie projecten aan ( vanaf de initiatief fase t/m afgifte van de vergunning ). Ook kunnen het bouwmanagement doen.                De werkzaamheden komen procesmatig redelijk overeen met  de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Plan inhoudelijk kan het risicovoller zijn omdat er meer onzekerheden bestaan met betrekking tot de opstallen. In vroegtijdig stadium worden overeenkomsten afgesloten met de verkoper, de toekomstige exploitant en de belegger (nieuwe eigenaar ) .

​Projectmanagement Grootonderhoud & Renovatie

Wij maken renovatieplannen en grootonderhoud plannen  vanaf de initiatief fase t/m afgifte van de vergunning. Het betreft voornamelijk de coördinatie van een technisch inhoudelijke opgave (bouwkundig/constructief / installaties/energetisch) Tevens wordt de aannemer geselecteerd en opgedragen . Tijdens de uitvoering kunnen we het project begeleiden.

Projectmanagement sloopwerken

Wij maken sloopplannen. Dit kan een losse opdracht zijn. Bij renovaties & transformaties is het sloopplan vaak een integraal onderdeel van het gehele bouwplan.Sommige sloopwerken kunnen dan separaat opgedragen worden.Het sloopplan wordt door ons opgesteld en is de basis voor de vergunning c.q. de prijsvorming.We begeleiden ook de uitvoering.

Bouwmanagement tijdens de realisatie

Directievoering & toezicht

Wij treden op als bouwmanager/directievoerder  en toezichthouder tijdens de realisatie fase voor nieuwbouw-, transformatie-, renovatie -, grootonderhoud- en sloopprojecten. Wij begeleiden de uitvoering en bewaken de kwaliteit, tijd en financiën. 

 

Heeft u een Advies of een deskundig Manager nodig ? Bel of mail ons voor een afspraak !

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact