https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/huisvesting-in-de-care-sector
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Huisvesting in de Care Sector

Ervaring

AMS werkt als professionele speler al tientallen jaren voor verschillende zorginstellingen aan uiteenlopende Huisvesting opdrachten in de Zorgsector (Care Sector). Onze kennis en expertise hebben we opgebouwd vanaf de 90 ér jaren met de ontwikkeling van  bejaardenhuizen, verpleeghuizen (pg units) en naderhand de zogenaamde woon/zorgcomplexen.

Scheiden Wonen en Zorg

Door het gewijzigde zorgstelsel van de Overheid is er veel veranderd met ingang van 1 januari 2015.  De kosten voor huisvesting zijn nu gescheiden van de kosten voor zorgverlening. De huisvesting in eigendom van zorgonder-nemers is een bedrijfsmiddel geworden. Het nieuwe beleid heeft een concurrerend effect op het aanbod van Huisvesting. Cliënten met lagere zorgzwaarte pakketten (zzp 1 t/m 3 en eventueel zzp 4) dienen overeenkomstig het nieuwe Beleid langer zelfstandig te wonen. De oude intramurale zorgwoningen zijn afgeschaft. Dit vraagt om een creatieve aanpak.

Creatieve oplossingen

AMS voelt zich een vis in het water als gaat om creatief denken, oplossingen aandragen en ervaringen van de zorgexploitant toepassen.  De feedback van de zorgondernemer (ook de werkvloer) is van belang voor de synergie en het welslagen van de opgave.

Nieuwe Marktpositie

Doordat mensen langer “thuis “ wonen en ook over andere woonvormen nadenken, staan zorginstellingen voor een geheel andere huisvestingsopgave.  De bezetting van zorgcomplexen is aan het veranderen. Zorginstellingen dienen op meerdere manieren in te spelen op hun nieuwe marktpositie, ten einde de huisvesting aantrekkelijk en/of rendabel te maken.

 

 

Toekomstige woonvormen

Een ding is zeker. De maatschappij is enorm aan het vergrijzen. Dit heeft weerslag op het gehele spectrum binnen de zorgbranche (PG-, GGZ- en VG sector). Ook gezonde ouderen denken na over hun toekomst en willen hun toekomst veilig stellen door nu of op termijn een gepaste woonvorm met scheiden wonen en zorg te betrekken.

Uiteenlopende opdrachten

Vanwege onze kennis en ervaring in de zorgbranche (wij spreken dezelfde taal)  worden wij ingeschakeld voor uiteenlopende  opdrachten. De opdrachten aan AMS bestaan bijvoorbeeld uit een (strategisch) advies op complex- of portefeuille niveau, een afgebakende opdracht ( bv opstellen van een Programma van Eisen / een haalbaarheid onderzoek). Het komt ook voor dat AMS opdracht krijgt om een nieuw zorgcomplex te regelen (planontwikkeling)  inclusief de begeleiding tijdens de uitvoering.

Gestructureerd werken

De werkzaamheden worden door ons gemanaged conform een Plan van Aanpak en een overallplanning. Risico's worden ondervangen en de kosten worden scherp bewaakt.  In veel gevallen worden wij gevraagd om de huisvesting opgave volledig voor te bereiden, de vergunningen te regelen, de aannemer te selecteren/op te dragen en het project  te bewaken op kwaliteit, tijd en financiën.

Wilt u iets weten over de...

2015090314535822015090314540988201509031454214520150903145436692015090314545146201509031455043520150903145512962015090314553123201509031456532420150903145703712015090314571437201509031457257920150903145735342015090314574544201509031458026520150903145815192015090314582472201509031458346

Zorgvastgoed

  • Advies
  • Planontwikkeling
  • Projectmanagement
  • Directievoering

Wij werken o.a. voor:

Kerkbestuur Hilversum - Boogh Zorgpartners Midden Holland - Vivium - RIBW - Triade

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact