https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Referenties Zorgvastgoedprojecten

Om u een goed beeld te geven van onze werkzaamheden en de projecten, verwijzen wij u naar onderstaande projecten, te weten:

Transformatie woon/zorgcomplex  “De Essen” voor het RIBW  (GGZ)

Vivium Zorggroep is eigenaar voor het voormalige woonzorg complex De Essen.

Lees meer

 

Zoekopdracht voor tijdelijke huisvesting door Zorginstelling (VG)

AMS heeft van een goede relatie (zorginstelling) een zoekopdracht om te voorzien in de (tijdelijke)..

Lees meer

 

Advies & bemiddeling voor de transformatie van een leegstand kantoor..

AMS is in overleg met  een zorginstelling  voor de transformatie van een  kantoorpand, welke al meerdere..

Lees meer


Restauratie & Transformatie in het kader van scheiden Wonen en Zorg te Hilversum 

Aan de Koninginneweg 40 te Hilversum is in juni 2015 tot grote tevredenheid van de betrokken partijen opgeleverd, na een intensieve verbouwing van..

Lees meer

 

Advies en PvE voor een nieuw Zorgcomplex (VG) 

AMS heeft in de eerste heeft van 2015 opdracht gekregen van een zorginstelling om eenduidige uitgangspunten op te stellen voor een nieuw te realiseren woongebouw voor cliënten met een verstandelijke handicap.

Lees meer

 

Bebouwingsenveloppe  voor de verkoop & herontwikkeling  van een zorglocatie.

Als gevolg van het gewijzigde zorgstelsel kan het voorkomen dat de huisvestingsopgave van een zorginstellingen niet langer voldoet en er een te lage..

Lees meer


Transformatie van basis school tot particulier zorgcomplex in Almere Buiten 

Na een bezichting van de school heeft AMS een visie ontwikkeld voor de Transformatie van het schoolgebouw tot een particulier zorgcomplex voor mensen met dementie.

Lees meer

 

Advies aan Zorginstelling  voor zorgcomplex in Zaandam 

AMS Advies & Ontwikkeling is ingeschakeld om zorginstelling de Zorgcirkel een advies te geven over de te nemen maatregelen voor één van hun zorgcomplexen in..

Lees meer

 

Planstudie  voor een nieuw Woon/zorg Complex in Moordrecht

Zorgpartners MH  heeft het eigendom van een prachtige zorglocatie in Moordrecht. Het verpleeghuis is gedateerd en Zorgpartners had de wens om dit complex te vernieuwen.

Lees meer


Woon/zorggebouw voor ouderen met lichte zorgindicatie in Gouda

In opdracht van Trebbe Bouw heeft AMS lange tijd onder-handeld met de Gemeente Gouda over de condities van de ontwikkeling en de koopsom van een kleinschalig..

Lees meer

 

Logeerhuizen opknappen van Sherpa ( VG zorg) op de Trappenberg in Huizen

AMS Advies & Ontwikkeling heeft twee logeerhuizen van de Sherpa Stichting op de locatie van de Trappenberg te Huizen laten schilderen in 2009.

Lees meer

 

Uitbreiding van woon/zorg complex Souburgh in Waddinxveen

Het betreft de herontwikkeling van de oude Souburgh locatie in 2001 met aanleunwoningen op de locatie. De aanleunwoningen zijn gesloopt om de nieuwbouw..

Lees meer


Advies & herontwikkeling  van Ziekenhuis locaties.

AMS werkt niet in de Cure sector maar heeft wel ervaring om (delen) van ziekenhuislocaties te herontwikkeling voor andere gebruiksdoeleinden.

Lees meer

 

Planvorming  voor  een Kleinschalig paviljoengebouw

AMS heeft een haalbaarheid studie verricht voor de oprichting van een kleinschalig woongebouw voor jongeren of ouderen in het kader van scheiden Wonen en Zorg.

Lees meer

 

Herontwikkeling schoollocatie Essengaarde te Waddinxveen

AMS heeft samen met Architect Freek Prins van EGM uit Dordrecht in 2006 een studie gedaan voor de..

Lees meer


Ontwikkeling nul treden woningen voor senioren in Baarn

In opdracht van Eemland Wonen heeft AMS de planontwikkeling gedaan voor de herstructurering van de Vogelbuurt met 95 nieuwbouw woningen.

Lees meer

 

Aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen voor Senioren

AMS heeft kennis en ervaring met het aanbrengen van diverse veiligheidsvoorzieningen voor Senioren of mensen met een zorgbehoefte.

Lees meer

 

Coaching van  10 jarig Lustrum NaH der Kring / BOOGH

AMS heeft  tijdens het maatschappelijk diner op het complex van Fysio  een nieuwe Match gemaakt met een maatschappelijke zorgorganisatie.

Lees meer

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact