https://www.amshuizen.com/zorgvastgoed/referenties/planstudie-voor-een-nieuw-woon-zorg-complex-in-moordrecht
Vragen? Bel: 035 – 53 365 05
 

Planstudie  voor een nieuw Woon/zorg Complex in Moordrecht

Zorgpartners MH

Zorgpartners MH  heeft het eigendom van een prachtige zorglocatie in Moordrecht. Het verpleeghuis is gedateerd en Zorgpartners had de wens om dit complex te vernieuwen. Voor deze nieuwe opgave wilde Zorgpartners zich focussen op haar corebusiness, namelijk het verlenen van zorg. Samen met AMS  zijn gesprekken gevoerd over een nieuwbouw scenario.  De exploitatie van de zorgverlening wordt door Zorgpartners gedaan.

Vestia 

Met Vestia is in 2012 een intentieovereenkomst opgesteld en zijn afspraken vastgelegd over de planstudie. Vestia zou de zorglocatie overnemen. Daarnaast zou Vestia al het nieuw te realiseren vastgoed  voor z'n rekening nemen inclusief  de exploitatie. 

AMS

AMS zou in opdracht van Vestia de ontwikkeling van de sloop/nieuwbouw opgave gaan doen. Voorafgaand aan de start van de ontwikkeling dient eerst de haalbaarheid van de plannen vastgesteld te worden. In 2012/ 2013 is een haalbaarheid studie verricht naar de verkoop van de locatie in combinatie met de sloop en oprichting van de nieuw te realiseren opstallen.

De Gemeente

Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de sloop en de (stedenbouw-kundige) randvoorwaarden, het programma en de planopzet van de nieuwbouw. Het programma voor  het verpleeghuis en de overige bebouwing betreft een combinatie aan sociale - en vrije sector huur woningen.

 

Het programma

Het opgestelde plan betrof een kleinschalig intramuraal zorgcomplex voor 32 eenheden, te weten : 3 PG groepen met 8 cliënten aan één huiskamer en 1 groep van 8 somatische cliënten. In totaal bestaat het programma  uit 32 kleinschalige zorgeenheden en een gedifferentieerd woon programma met ca. 30-40 huurwoningen, waar lichte zorg / thuiszorg gefaciliteerd kan worden.

Stedenbouwkundige modellen

AMS heeft samen met Venster Architecten een aantal verschillende stedenbouwkundige tel-modellen opgesteld  op basis een programma van eisen. Zorgpartners gaf input over het ontwerp in relatie tot de efficiency van de zorgexploitaie. Een goede samenwerking !

Haalbaarheid

AMS heeft  verschillende plannen financieel doorgerekend. De stichtingskosten en de huurexploitaties zijn doorgerekend in opdracht van Vestia. Uiteindelijk is door betrokken partijen de haalbaarheid van de ontwikkeling vastgesteld en is één voorkeur variant bepaald in overleg met de Gemeente.

Gewijzigde omstandigheden

Vanwege het faillissement van Vestia, een interne reorganisatie bij Zorgpartners MH als gevolg van het gewijzigde zorgstelsel, heeft de eigenaar besloten om de voorgestane nieuwbouw ontwikkeling af te blazen. Het zorgcomplex op de locatie is inmiddels gesloten.

De bestaande aanleun woningen worden nog steeds verhuurd. Het zorgcomplex wordt tijdelijk door een andere gebruiker gehuurd.

Boekwerk haalbaarheid studie met<br />
stedenbouwkundige  telmodellen & impressiesGedateerd zorgcomplex MoerdregtGrote Tuin bij zorgcomplexHoofdentree,  adres Land voor waterVlag half stokVoorgevel aanleun appartementenAchtergevel aanleun appartementenAanleun woningen in de tuinBrug naar aanpalend parkWatersingel omringt gehele zorglocatie

Wij stellen uw belangstelling op prijs. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Contact